Úvodní strana

Hlavní navigační menu

Úvodní strana
STŘEDNÍ ŠKOLA

Hlavní navigační menu

MISTROVSKÁ ŠKOLA

Hlavní navigační menu

KONTAKTNÍ INFORMACE

Hlavní navigační menu

ODKAZY



Střední školy

TOPlist


QR


Státní maturita logo

Maturitní zkoušky pro rok 2017/2018


SLEDUJTE OFICIÁLNÍ STRÁNKY WWW.NOVAMATURITA.CZ

TERMÍNY - maturitní kalendář 2018 - dosud nezveřejněno


Vyučování ve 4. ročnících bude ukončeno 27.4.2018.

Doba volna určená pro přípravu k vykonání maturitní zkoušky: 5. 5. - 13. 5. 2018.

Ústní zkoušky společné části a ústní zkoušky profilové části probíhají současně: 28.5.2018 - 1.6.2018.


Státní část

1) Český jazyk a literatura:

 • didaktický test (státní)- na vyplnění didaktického testu z českého jazyka a literatury mají žáci 60 minut. Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek maturitní zkoušky mají navýšen čas na vypracování testu a případně další uzpůsobení podmínek konání zkoušky podle posudku vypracovaného školským poradenským zařízením. V průběhu testování není žákovi dovoleno používat žádné pomůcky.
 • písemná práce (státní)- pro vypracování práce je vymezen jiný čas, než tomu bylo dosud, a to 90 minut. S tím souvisí také požadavek na minimální rozsah písemné práce, vzhledem ke stanoveným 90 minutám je minimální požadovaný rozsah písemné práce 250 slov.
 • ústní (nejpozději do 31.3.2018 student odevzdá svůj seznam 20 literárních děl ze školního seznamu literárních děl, ke zkoušce tvoří učitelé pracovní listy)

2) Student si zvolí: Anglický jazyk, nebo Matematiku
Anglický jazyk

 • didaktický test (státní) - trvá 95 minut, z toho 35 minut poslechová část testu a 60 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti
 • písemná práce (státní)- trvá 60 minut
 • ústní (pracovní listy - 3 části státní a 1 část školní)

Důležité!

 • Na didaktické testy nezapomeňte mít u sebe platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)

 • Při konání maturitní zkoušky se nesmí po odchodu z učebny (např. na toaletu) již vracet. Neplatí pro studenty s PUP.

 • Didaktické testy (DT) a písemná část se vyplňují modrou nebo černou dobře píšící propiskou.

 • Při didaktických testech si dejte veškeré osobní věci dopředu před tabuli. Na lavici můžete mít jen povolené pomůcky (zkontrolované slovníky, pravidla čj). Pití je povoleno, jídlo nikoliv.

 • Slovníky cizích jazyků a pravidla čj doneste ke kontrole nejpozději 26. 4. 2018 v Ruseku.

 • Na každou zkoušku buďte přítomni alespoň 15 min předem.

 • Důsledně vnímejte a výkonávejte pokyny zadavatelů!!!


Profilová (školní) část

3) Historie výtvarné kultury

 • ústní zkouška 15min (otázky dané školou z témat)

4) Návrhová a realizační tvorba

 • ústní zkouška 15min (otázky dané školou z témat)

5) Pracovní techniky, materiály a maturitní umělecký projekt

 • praktická zkouška a obhajoba maturitního uměleckého projektu
 • studenti odevzdají maturitní umělecký projekt pátka 9.2.2018 do 12 hodin třídnímu učiteli
 • třídní učitel předá hodnocení maturitního projektu studentovi do 27.4.2018
 • praktická zkouška musí mít rozsah min. 2 týdny a koná se 14.5.-25.5.2018
  • 11.5.2018 v Jiráskových sadech - zadání praktické maturitní zkoušky
  • 14.5.2018 - 24.5.2018 realizace zadaných prací
  • ve čtvrtek 24.5.2018 od 7:40 do 10:00 Jiráskovy sady - studenti odevzdají vytvořená díla
  • v pátek 25.5.2018 budou obhajovat maturitní projekt společně s rozborem vypracovaných prací

Nepovinné zkoušky

Žáci si mohou zvolit v rámci profilové části maturitní zkoušky nejvýše 2 nepovinné zkoušky z následujícící nabídky nepovinných maturitních zkoušek "Humanitní studia", "Ekonomika a aplikovaná psychologie".

Maturitní zkoušky - budou probíhat dle platné legislativy MŠMT.

Žák musí odevzdat formulář přihlášky řediteli školy nejpozději 28. listopadu 2017, včetně platného posudku školského poradenského zařízení, pokud žádá o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky. Tento termín je závazný jak pro přihlášení ke zkoušce řádné, tak ke zkoušce opravné případně náhradní.

Rozhodnutí ředitele o obsahu a podmínkách maturitní zkoušky ve školním roce 2016-2017