Úvodní strana

Hlavní navigační menu

Úvodní strana
STŘEDNÍ ŠKOLA

Hlavní navigační menu

MISTROVSKÁ ŠKOLA

Hlavní navigační menu

KONTAKTNÍ INFORMACE

Hlavní navigační menu

ODKAZYStřední školy

TOPlist


QR


Informace pro studenty

Aktuální rozvrh

Studijní podklady pro studenty

Organizace školního roku 2018/2019

Začátek vyučování ve školním roce 2018/2019: v pondělí 3. září 2018 v 10h v Jiráskových sadech.
Ukončení vyučování v prvním pololetí: ve čtvrtek 31. ledna 2019.
Ukončení vyučování ve druhém pololetí (1. - 3. ročník): v pátek 28. června 2019.
Datumy vysvědčení: I. pololetí - 31. ledna 2019, II. pololetí - 28. června 2019.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou v termínu 25.2.-3.3.2019.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, v pátek 19. dubna je státní svátek.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v v pondělí 2. září 2019.

Dny volna ze závažných organizačních důvodů (tzv. ředitelské volno): (dle §24 odst. 2 školského zákona - v období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce)

Klasifikační porady:
1. čtvrtletí 20.11.2018
2. čtvrtletí 29.1.2019
3. čtvrtletí (4. ročníky) + porada Akademie BF 14.3.2019
3. čtvrtletí (1.-3. ročníky) 9.4.2019
4. čtvrtletí (4. ročníky) 24.4.2019
4. čtvrtletí (1.-3. ročníky) 20.6.2019

Rodičovské schůzky:
30. 11. 2018 v Jiráskových sadech v 14-16 hodin
12. 4. 2019 v Jiráskových sadech v 14-16 hodin

Důležité školní akce:
EXKURZE ŘÍM 2018: 22.10.-27.10.2018
Stáž studentů v Brémách - Branding floristiky: 15. 9. - 29. 9. 2018
Stáž studentů v Brémách - Branding design : 16. 3. - 30. 3. 2019
Soutěž POPAI AWARDS 2018
Adventní a vánoční výstava:30. 11. - 2. 12. 2018
Jarní velikonoční výstava: 12. 4. - 14. 4. 2019
Akademie grafického designu: 14. 6. - 16. 6. 2019; vernisáž v pátek 14.6.2019 ve 14:00
Mistrovské floristické zkoušky
Postupové zkoušky S1A, S1B, S2A, S2B, S3A, S3B: 17. 6. - 19. 6. 2019
Prezentace školy na přehlídkách středních škol
Dny otevřených dveří: 5.9.2018, 13.10.2018, 8.11.2018 (od 8:00 do 17:30 obě budovy, Den soukromého školství), 24.11.2018, 9.2.2019, 9.3.2019, 6.4.2019, 11.5.2019 do budovy školy v Jiráskových sadech. Jinak kdykoli po dohodě nebo na výstavách (30.11.-2.12.2018, 12.-14.4.2019 a 14.6.-16.6.2019) a seminářích.
Prezentace školy na přehlídkách středních škol
Floristické semináře ADF

Informace k maturitní zkoušce pro 4. ročník zde..

Platba školného

Při platbě školného bankovním převodem:

  • Číslo bankovního účtu: 27-2041020277/0100
  • Variabilní symbol: rodné číslo studenta

Emailové adresy učitelů

  • Emailové adresy učitelů - podle jednotného pravidla příkladně: j.prijmeni@vizualskola.cz

Struktura učitelského sboru Střední školy vizuální tvorby

Ing. Miroslav Jindra a Ing. Helena Jindrová, zřizovatelé a jednatelé
Ing. Helena Podubníčková, jednatelka, hlavní ekonom
Bc. Jana Tluková, ekonomický úsek
Ing. Mgr. Milan Jedlička, ředitel
Ing. Eva Soudková, zástupce ředitele
Ing. Lucia Bulířová, Ph.D.
Mgr. Barbora Djebara, tř.uč.: S4B
Bc. Jiří Hloušek, školník
Bc. Lenka Hloušková, tř.uč.: S3A
PaedDr. Jaroslava Honegrová
Ing. Jana Hrubá, tř.uč.: S2B
Mgr. Radka Jedličková, tř.uč.: S4A
Mgr. Alexandra Kučerová Křižková
Mgr. Lucie Chmelová, tř.uč.: S1A
Mgr. Pavla Myslíková, tř.uč.: S2A
MgA. Ludmila Pacalajová
Mgr. Miloš Poláček, tř.uč.: S1B
Mgr. Martin Procházka, tř.uč.: S3B